Share it your way

Vitamin Fun liên tục tuyển sinh các học viên mới theo các lớp trình độ như sau:

 1. 03-05 tuổi: Little Friends (tập nói đơn giản)
 2. 06-07 tuổi: Family and Friends 2
 3. 07-08 tuổi: Family and Friends 3
 4. 08-10 tuổi: Family and Friends 5
 5. 10-12 tuổi: Family and Friends 6
 6. > 13 tuổi: Supper fun teen

Quy trình:

 • Tham quan lớp học theo thời gian và địa chỉ trong mục liên hệ
 • Tư vấn và tìm hiểu về hoạt động của trung tâm
 • Đăng ký thông tin và hẹn kiểm tra đầu vào
 • Kiểm tra đầu vào và xếp lớp
 • Gửi thông báo xếp lớp và học phí
 • Nộp học phí và học theo lịch