Share it your way

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2017, 25 học viên thuộc các lớp FF2, FF3 và FF4 cùng nhau tham gia buổi học theo hình thức dã ngoại. Thăm các bảo tàng là một trong những hoạt động mà VitaminFun hướng các học viên tham gia để tích lũy kiến thức về lịch sử, xã hội, tự nhiên.

Điều đặc biệt trong các hoạt động này là các học viên sẽ làm các yêu cầu mà giáo viên đã chuẩn bị trong một tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh, được các giáo viên giải thích trước khi đi thăm.

Cuối buổi tham quan, từng nhóm một sẽ báo cáo kết quả làm bài tập của mình, nội dung của báo cáo tập trung vào mở rộng từ vựng, khả năng ghi nhớ của học viên.

Sau đây là một vài hình ảnh của chuyến đi:

 

 

Các học viên lớp FF2, FF3 và FF4 đi thăm bảo tàng Thiên Nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *