Share it your way

Why do we need to save water?

Đó là chủ đề để các bạn lớp FF6 thuyết trình cho tuần học của tháng 7 / 2017.

VitaminFun lần lượt đưa bài thuyết trình của các bạn lên trong bài viết này.

Đầu tiên là phần trình bày của Quang Minh:

Tiếp theo là phần trình bày của Tuấn Minh:

Bạn nữ duy nhất của lớp Ngọc Linh:

Bạn trai cao nhất lớp Quang Huy:

Phần trình bày của Quốc Khánh:

Phần trình bày của Minh Khôi:

Cuối cùng là phần trình bày của Công Thành:

Các bài trình bày được tổng hợp theo link sau:

 

Bài nói về “Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *