Chủ Nhật, ngày 07/05/2017, các học viên lớp Super Fun Teen đã có buổi học thú vị với màn trao đổi về tình nguyện ở Châu Phi.

Xin mời Quý phụ huynh và học viên xem đoạn trao đổi giữa Công Minh và Đức Việt trong video clip sau:

Công Minh và Đức Việt trao đổi về tình nguyện ở Châu Phi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *